You are currently viewing Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu novēl Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola!
Vizuāli plastiskās mākslas 5. klases darbi Dizainu pamatu nodarbībās – V.Plūdoņa dzejas digitālā kolāža/ilustrācija datorprogrammā AdobePhotoshop.
 
Skolotāja Aiva Nebare