Esiet sveicināti
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā

Esiet sveicināti Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā

* Mājas lapa tiek izstrādāta un papildināta


STUNDU SARAKSTS

GRUPU NODARBĪBU SARAKSTS 2021./2022. M. G. II semestrī

Mūzikas teorētiskie mācību priekšmeti
Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis, orķestris

Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 2022./2023. māc. g. I pusgadā

Aktualitātes

Previous Next Uz apbalvošanu devāmies kuplā skaitā – laureātēm pievienojās tagadējā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 5. klase, jo brauciens solījās netikai izklaidējoš, bet arī izglītojoš.  J. Vītola

Pirmā skolas diena

Previous Next 31. augusts – Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola (ā) svētku diena. Atkal – satikšanās ar saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm.Priecīgi skolotāji.Pirmās klases uzņemšana skolā!Muzikāli mirkļi…Vasaras tauriņu

Pirmā skolas diena

Uz tikšanos mūsu kopīgajā svētku dienā!Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs.

Previous Next Uz apbalvošanu devāmies kuplā skaitā – laureātēm pievienojās tagadējā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 5. klase, jo brauciens solījās netikai izklaidējoš, bet arī izglītojoš.  J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas” mūs sagaidīja “pats Jāzeps

Previous Next 31. augusts – Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola (ā) svētku diena. Atkal – satikšanās ar saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm.Priecīgi skolotāji.Pirmās klases uzņemšana skolā!Muzikāli mirkļi…Vasaras tauriņu -atmiņu uzlidojums radošajās darbnīcās (paldies Aiva Nebare)Mirkļu

Uz tikšanos mūsu kopīgajā svētku dienā!Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs.

Previous Next Ir vasaras brīvlaiks un ir lieliskas ziņas – Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola5. klases audzēknes, nu jau mūsu absolventes, ir ieguvušas vairākas godalgotas vietas Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā mākslas konkursā.13 –

Nodarbību / notikumu kalendārs