Jauno audzēkņu  uzņemšana

AICINA JAUNOS AUDZĒKŅUSKonsultācijas jaunajiem audzēkņiem – individuāli piesakoties pa telefonu 26412878 – Aija Sila Iestājpārbaudījumi (mūzikā un mākslā) tiks organizēti pēc individuāla uzaicinājuma 2021./ 2022. m. g. jaunus audzēkņus uzņem…

Continue Reading Jauno audzēkņu  uzņemšana