Video galerija

Foto galerija

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu darbu brīvdabas izstāde

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu darbu brīvdabas izstāde skolas parkā.  Atvērta sākot ar 2021.gada 02.jūliju – visas vasaras garumā

Absolventu un kolēģu dāvinātās rozes “Jaquelina du Pre”, “Alden Biesen” un “Ballerina” ir atradušas savu vietu skolas parkā.

Skolu un novadu konkursa – koncertcikla “Talants Latvijai” 2. kārtā

Skolas audzēkņi veiksmīgi pārstāvēja skolu un novadu konkursa – koncertcikla “Talants Latvijai” 2. kārtā, ko organizēja Rīgas Latviešu biedrība. Visi audzēkņu, kuri startēja ir ieguvuši godalgotas vietas un atzinības. III vietas ieguvēji saņēma ar Latvijas Bērnu fonda sarūpētas naudas balvas.

Aleks Bruno Kromanis (eifonijs) III vieta,
Rasa Sila (klavieres) III vieta,
Daniela Bormane (ģitāra) III vieta,
Tīna Rukmane (flauta) III vieta,
Katrīna Eihentāle (flauta) Atzinība,
Beāte Juraža (kalvieres) Atzinība.

Ļoti labi sevi parādīja arī jaunāko klašu audzēkņi Aleksa Vīķele (fagots) un Lauris Normunds Kromanis (trompete), kuri piedalījās koncerta sadaļā.
Paldies par ieguldīto darbu skolotājiem Aijai Silakalnei, Sandrai Briedei, Jānim Žagariņam, Tālivaldim Narvilam, Ingai Eihentālei, Sabīnei Grīnbergai un Elīnai Voverei.

Izlaidums Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

Es esmu tā ceļa gājējs, kuru mīlu…
Mīlu caur sajūtām, noskaņām, pieskārieniem.
Es esmu tā ceļa gājējs, kas mani maina –
piepilda, papildina, sakārto, pārkārto.
Es esmu tā ceļa gājējs, kurā nenomaldās,
jo vienmēr priekšā gailē vaduguns, kas izgaismo ceļu.
Es esmu tā ceļa gājējs, kuru apzinos –
ar savu attieksmi, darbu, pacietību, rūpību.
Es esmu tā ceļa gājējs, kura galā ir mērķis –
Mans mērķis – sasniegt, izdarīt, priecāties, pateikties, dalīties savā priekā un sasniegtajā. /A. Sila/

3. jūnija vakarā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas parkā diplomus par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 mūsu skolas audzēkņi. Mēs lepojamies ar savas skolas absolventiem un pateicamies viņu ģimenēm par atbalstu, palīdzot veiksmīgi sasniegt galamērķi – pirmo profesionālo izglītību un diplomu, neskatoties uz izaicinājumiem, ar kādiem nācās saskarties šajā mācību gadā! Prieku par padarīto, ticību saviem spēkiem, radošas idejas, nepazaudēt saikni ar mūziku un mākslu, būt aktīviem un darboties gribošiem – to novēlam saviem absolventiem!

Šogad Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu absolvēja:
VIESTURS DAMROZE – Klavierspēles klase
ANCE LILIĀNA LAZDIŅA – Klavierspēles klase
AGNIJA ZIEDĀRE – Vijoles spēles klase
TĪNA RUKMANE – Flautas spēles klase
EVELĪNA BRIKMANE – Vizuāli plastiskās mākslas programma
GUNDEGA KALAŠINSKA – Vizuāli plastiskās mākslas programma
KARLĪNA MIŠKA – Vizuāli plastiskās mākslas programma
AGNIJA POGULE – Vizuāli plastiskās mākslas programma
AMANDA VĪTOLA – Vizuāli plastiskās mākslas programma

Pļavu veido miljoniem mazu zāles stiebriņu, un cilvēka dzīvi – miljoniem mazu mirkļu…
Nemeklē īsto pļavā starp šiem miljoniem citu – īstais jau tev pieder! /A. Sila/

Skolas direktore – Aija Sila

FLAUTISTIEM PANĀKUMI STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ

Lepojamies ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 3. flautas klases audzēknes Katrīnas Eihentāles lieliskajiem panākumiem STARPTAUTISKAJĀ PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSĀ “WIND STAR 2021”, kur savā klašu grupā Katrīna ieguva godpilno I VIETU!

Jau otro gadu Mārupes Mūzikas un mākslas skola organizē konkursu, kurš kopā aicina dalībniekus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Šogad konkursā piedalījās aptuveni 700 dalībnieku no 21 valsts. Konkursa rīkotājs Spodris Kačāns priecājas, ka šogad mūsu dalībnieku kuplo pulku papildināja arī tādu valstu kā Japāna, Mongolija, Taivāna, Kazahstāna, Gruzija, Beļģija, Ungārija jaunie talanti. Kuplo dalībnieku skaitu vērtēja starptautiska žūrija 37 profesionālu mūziķu sastāvā.

Šis, izaicinājumiem bagātais gads, neatturēja konkursa rīkotājus no konkursa organizēšanas, tādējādi dodot iespēju audzēkņiem turpināt mērķtiecīgi strādāt un attīstīt savus talantus arī attālināti. Kā atzīst viens no Latvijas žūrijas pārstāvjiem Gatis Evelons (mežraga spēles pedagogs) – šogad dalībnieki esot vērtēti vēl stingrāk un kritiskāk nekā iepriekšējā gadā, jo uzskata, ka, iesūtot konkursa video, dalībniekiem ir bijusi iespēja iespēlēt savu vislabāko konkursa repertuāra versiju, kura tad arī pilnīgāk parāda audzēkņa talantu nekā, ja tas notiek klātienē, kad klāt neizbēgami nāk skatuves uztraukums.

Lielu PALDIES sakām mūsu skolas direktorei  Aijai Silai un koncertmeistarei  Ingai Eihentālei par sirsnīgu un profesionālu kopdarbu!

Lai skaisti skan arī turpmāk!

Flautas spēles skolotāja – Aija Silakalne

RETAIS INSTRUMENTS – FAGOTS

 

Vienu no retākajiem instrumentiem – fagotu var apgūt arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā, jau no skolas dibināšanas brīža – 1986. gada, jo šeit strādā skolotājs, kurš var mācīt šo reto instrumentu – Tālivaldis Narvils. Kolēģi ikdienā viņu sauc vienkārši par Tāli.

Tāli, kāds ir šis retais instruments?

Fagots pieder koka pūšamo instrumentu grupai, tas ir lielākais koka pūšamais mūzikas instruments, kas sver apmēram 3 kilogramus un sastāv no sešām daļām: zābaka, labā un kreisā spārna, zvana, esītes un mēlītes. Tā korpuss visbiežāk tiek gatavots no kļavas koka.Fagotam ir ļoti interesants tembrs, tā interesantā skanējuma dēļ, fagots var atainot interesantus tēlus un piesaistīt klausītāja uzmanību. Sacensties ar trompeti gan būs grūti, jo no fagota ļoti skaļu spēli izvilināt neizdosies.

Kur visbiežāk var dzirdēt fagotu?

Visbiežāk šo instrumetnu dzirdēsiet akadēmiskajā mūzikā, simfoniskā orķestra sastāvā, dažādos ansambļos. To spēlē arī kā solo instrumentu.Fagota spēles apguve prasa lielu pacietību un ļoti rūpīgu darbu. Mācoties pūšamisntrumentu spēli ir svarīgi vingrināties regulāri – katru dienu, ja neesi spēlējis kaut tikai dažas dienas, tas ir ļoti jūtams – pazudusi elpas stabilitāte un lūpu izturība. Skolotājs var palīdzēt iemācīties instrumentu tikai tad, ja skolēns pats vingrinās pietiekami bieži un atbildīgi, iepazīstot savu instrumentu un palēnām pierodot pie tā.

Kas man būtu jāzina, ja es izvēlētos mācīties fagota spēli?

Uzsākot mācīties fagotu svarīgi ir fizioloģiskie aspekti –  bērnam ir jābūt pietiekami lielam augumā un jāpiemīt zināmai fiziskajai izturībai, lai to spētu ilgstoši noturēt un nenogurt vingrinoties instrumenta spēlē. Fagotu – tā pat kā citus pūšaminstrumentus, bērnu mūzikas skolā mācās 6 gadus, tāpēc mācības vislabāk uzsākt 10 – 11 gadu vecumā. Ir svarīgi, lai skolēns spēj noturēt smago instrumentu, kā arī, lai roka varētu aptvert instrumentu un aizsniegt visas klapītes, īpaši kreisajā rokā. Fagots ir ne tikai rets, bet salīdzinoši arī ļoti dārgs instruments. Mūsu skolā fagotu var izīrēt no skolas, ja skolēns vēlētos iegādāties savu instrumentu, tas maksātu ap 5000 EUR. 

Kas būtu jāzina par instrumenta uzturēšanu?

Pret ikvienu mūzikas instrumentu ir jāizturas ļoti saudzīgi, jāuztur to kārtībā– tā par arī pret fagotu, pēc katras spēlēšanas reizes instrumenta korpuss ir jāiztīra, izslaukot to ar lupatiņu, lai tas nesāktu plaisāt. Jāpieskata arī instrumenta mēlīte, jātur tā darba kārtībā. 

Ko skolēns iegūts mācoties mūzikas instrumentu?

Pirmkārt jau attīsta sevi savas prasmes, iemācās vēl vienu valodu – mūzikas valodu. Ja skolēns savu instrumentu apguvis pietiekami labā līmenī, viņš var piedalīties ne tikai skolas koncertos , bet arī pasākumos ārpus skolas, tā iegūstot savu pirmo skatuves pieredzi. Ja ir iespēja, skolēnu muzicē arī ansambļos un orķestrī. Spējīgākie skolēni piedalās konkursos un mūzikas festivālos. To mērķis ir attīstīt un pilnveidot jauno mūziķu spēles prasmes, sekmēt interesi par mūziku, veicināt apmācības procesa kvalitāti.

Kas sagādā vislielāko prieku ikdienas darbā ar skolēniem?

To, ka skolēns kaut ko ir iemācījies un prot nospēlēt ar prieku! 

Ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas fagota spēles skolotāju Tālivaldi Narvilu sarunājās Aija Sila

Mēs pabijām “Mūziķenē”

Jau kādu laiku LTV1 programmā, bērnu raidījumu sadāļā ir skatāms izglītojošs raidījums “Mūziķene”, kura laikā ikvienam ir iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, kurus bērni apgūst Latvijas mūzikas skolās.
Arī mūsu skolas audzēknei Aleksai Vīķelei bija iespēja piedalīties raidījumā, pateicoties tam, ka viņa ir izvēlējusies apgūt vienu no Latvijā retākajiem mūzikas instrumentiem – FAGOTU. Fagots ir diezgan sarežģīts instruments, kurš izstieptā veidā ir 3 metrus garš, sver gandrīz 3 kilogramus, saliekams no daudzām detaļām, kuru nosaukumi ir pavisam neparasti – zābaks, labais un kreisais spārns, rastrups, esītis un pat mēlītes! To spēlē, izmantojot visus 10 pirkstus un, lai spēlētājs ātri nenogurtu, tiek izmantota arī speciāla siksna.
Katrā raidījumā piedalās arī kāds profesionāls mūziķis – meistars, kas Latvijā un nereti arī ārpus Latvijas sasniedzis ļoti austu profesionālo līmeni. Aleksas nodarbībā meistars bija fagotists Raimonds Gulbis, kurš ne tikai pastāstīja interesantus faktus par fagotu, bet arī iemācīja Aleksai meistarstiķi “dubulto staccato” un muzicēja kopā ar Aleksu.
Lūk, ko par savu piedzīvojumu saka pati Aleksa: “Man ļoti patika tas, kā filmētāji jokojās un kā mamma teica, ka izklausījās tā it kā flirtētu. Biju nedaudz pārsteigta par to kā TV ēka izskatījās iekšpusē. Kad piebraucām pie TV ēkas bija tāda sajūta, ka taureņi pa vēderu skraida. Bija neliels uztraukums, bet tad, kad sākām filmēt uztraukums pārgāja un viss bija labi. To visu mēs filmējām apmēram 3-4 stundas. Bija ļoti forši un interesanti!”
Ne tikai fagots, bet ikviens mūzikas instruments, lai sasniegtu kaut visniecīgākos rezultātus, ir jātrenējas spēlēt katru dienu. Treniņi – tā pat kā sportā, nepieciešami tehnikas attīstīšanai, veiklībai, izturībai, profesionālo iemaņu attīstīšanai. Pūšaminstrumentiem svarīgi ir trenēt lūpu izturību (muskulatūru), lai var iepūst instrumentā, svarīgs ir elpas – diafragmas treniņš, lai var nospēlēt īsākus un garākus mūzikas fragmentus. Ikvienam mazajam mūziķim jātrenē nošu lasīšana – lai labi spēlētu mūzikas instrumentu – notis ir jālasa tik pat veikli, kā teksts grāmatā.
Ja nu kāds neredzēja raidījuma tiešraidi, bet to labprāt noskatītos, visi “Mūziķenes” raidījumi ir pieejami internetā ltv.lsm.lv bērnu raidījumu arhīvā, arī raidījums par fagotu.

Skolēn, lai labi skan Tavs instruments un neaizmirsti vingrināties!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore – Aija Sila

Kārļa Štrāla konkurss “Jaunais flautists”

Latvijas flautistu, viens no izaicinājumiem bagātākiem un , mūsuprāt,  iedvesmojošākiem konkursiem, jau 20 gadu garumā ir Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”. 25. septembrī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 3. flautas klases audzēkne Katrīna Eihentāle, ne brīdi nešauboties, ar lielu interesi un iekšēju azartu bija gatava sevi parādīt uz skanīgās Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skatuves, lai gūtu vērtējumu no starptautiskas žūrijas, kuras sastāvā darbojās – Anete Toča (Latvija), Andris Klučinieks (Latvija) Giedrius Gelgotas (Lietuva), Mihkel Peaske (Igaunija).

Šogad konkursa obligātie skaņdarbi, svinot Latvijas 100 gadi, bija latviešu komponistu radīti. Patiess prieks bija dzirdēt, kā 60 jaunie flautisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas interpretē mūsu komponistu gara darbus. Esam patiesi priecīgas par konkursa pirmās dienas rezultātiem, kuriem pateicoties, Katrīna ieņēma godpilno 1. vietu un iespēju sevi parādīt otrajā konkursa kārtā!

Katrīna neslēpj, ka uz konkursu devās ar nelielu iekšēju satraukumu, bet tai pašā laikā ar īpašu prieka sajūtu. Jaunā flautiste ļoti esot vēlējusies tikt uz konkursa 2. kārtu.  Dzirdot labās atsauksmes no citu skolu pedagogiem, meitene ticēja, ka šis sapnis piepildīsies!

Brīdī, kad mūsu skolas vārds izskanēja viens no pēdējiem – jau jutām, ka tuvojamies ļoti labam un skaistam rezultātam! Konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā  Katrīna saņēma medaļu un diplomu par iegūto godpilno 2. vietu! Zinot, kādu daļu ikdienā aizņem gatavošanās šāda mēroga konkursam, pārņem neviltots prieks par Katrīnas entuziasmu negurstoši strādāt pie ļoti lielas pacietības prasošām niansēm savas programmas izstrādē. Jāpiebilst, ka audzēkne savu repertuāru ļoti pārdomāti un mērķtiecīgi meklē pati – klausoties, analizējot un pārrunājot savas vēlmes ar pedagogiem.

Sirsnīgu paldies vēlamies teikt mūsu lieliskajai koncertmeistarei – Katrīnas radošajai un atbalstošajai mammai Ingai Eihentālei. Pateicamies Jaunpiebalgas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu! Kā arī, paldies sūtam mūsu skolas direktorei Aijai Silai par sirsnīgo līdzi jušanu un atbalstu it visā, ko savā radošajā darbībā vēlamies paveikt!

Lai vēlme DARĪT ar ikvienu no mums!

Flautas spēles skolotāja – Aija Silakalne

Dalība pirmajā republikāniskajā bērnu un jauniešu stikla mākslas konkursā „Krišjānim Baronam- 185”

Ar mērķi aktualizēt interesi par latvju dainu krājuma izveidotāju, Krišjāņa Barona muzejs sadarbībā ar „Labas valodas fondu”oktobra mēnesī rīkoja bērnu un jauniešu mākslas konkursu „Krišjāņa Barona piemiņas lietas”, veltītu Dainu Tēva 185 gadu jubilejai. Bērni un jaunieši tika aicināti atveidot stiklā kādu no 14 Krišjāņa Barona piemiņas lietām, kas izstādītas muzejā – brilles, tējas krūzi metāla tureklī, gultu, pulksteni, lampu, dainu skapi, termometru, pastmarku svarus, lineālu, tintnīcu, spalvaskāta turekli, dvieli ar iniciāļiem, krēslu vai šūpuļkrēslu.

     Aicinājumam atsaucāmies arī mēs, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 3. un 4. klašu audzēkņi. Kompozīcijas nodarbībās tapa 15 mākslas darbi stikla apgleznošanas tehnikā.

    Konkursam tika iesūtīti vairāk kā 50 darbi no visas Latvijas. Darbus vērtēja žūrija 11 cilvēku sastāvā: seši stikla mākslinieki – Eila Vikmane, Oleksijs Krasnovs, Marta Ģibiete, Ilze Rimicāne, Ramona Pēkšēna, Inga Jaunzeme un pieci citu jomu speciālisti – pazīstamais juveliermākslinieks Oļegs Auzers, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētaja vietniece Gaida Jablovska, Free Riga vadītājs Mārcis Rubenis, deputāte Ļubova Švecova un Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa. Tika vērtēta darbu atbilstība tēmai, mākslinieciskums, izpildījuma tehnika un kvalitāte. Žūriju patīkami pārsteidza, ka Latvijā joprojām ir tik daudz bērnu un jauniešu, kam interesē stikla māksla.

      Mūs iepriecināja un arī patīkami pārsteidza žūrijas vērtējums, jo Dārta Damroze un Amanda Vaščenkova ieguva 2. vietas, Samanta Keita Barkāne, Viktorija Roģe un Laura Pērkone– 3. vietas. Skolotājas- Zanda Liedskalniņa un Aiva Nebare.

     Konkursa darbi ir izstādīti Kr. Barona muzejā Barona ielā 3, Rīgā, kur tos varēs aplūkot līdz šī gada beigām.

Mākslas konkurss VĒRTĪBU SAKTA

     Ar savu izpratni par vērtībām, savu pasaules redzējumu un par nozīmīgo, dzīvojot Jaunpiebalgā, piedalījāmies 10. starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā „Vērtību sakta”, ko organizēja Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola.    

     No konkursam iesūtītajiem 315 darbiem no Indijas, ASV, Austrālijas, Šrilankas, Bulgāijas, Lietuvas, Latvijas, Izraēlas un Somijas, starptautiskai žūrijai izvēloties labākos 176 darbus, esam kļuvuši gan laureāti, gan izstādes dalībnieki.

     Apsveicam Danielu Milleru ar darbu „Saules piekariņš” (laureāts un izstādes dalībnieks), Dagniju Novicku ar darbu „Piebalgas ainava” (laureāte un izstādes dalībniece), Zandu Loginovu ar darbu „Piebalgas brunči” (izstādes dalībniece) un Līgu Danielu Kīni ar darbu „Pavasaris” (izstādes dalībniece)! Pedagogs- Zanda Liedskalniņa.

izstādīti Kr. Barona muzejā Barona ielā 3, Rīgā, kur tos varēs aplūkot līdz šī gada beigām.

Mūzikas programmu audzēkņi mācību ekskursijā uz LNOB teātri

      24.09.  mūsu skolas mūzikas programmas  audzēkņi apmeklēja baleta izrādi “Antonija#Silmači”. Balets patika, jo bija skaisti tērpi, mūzika, pārsteigumi, jautras dejas un labi dejotāji. Pēc kopējā balsojuma ziedus pasniedzām baleta solistem Antonijai – Viktorijai Jansonei un Zārai – Jolantai Lubējai!
Paldies LNO un baleta teātrim!
     

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi koncertē Cēsīs kopā ar Vidzemes kamerorķestri koncertā “Vidzemes talanti 2020”

      Tradīcijas mūs vieno, iedvesmo radošām izpausmēm, kā arī stiprina mūsu pārliecību, ka esam tur, kur vēlamies būt un darām to, ko patiesi vēlamies darīt. “Vidzemes talanti” mūsu skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem ir kā ļoti gaidīts notikums, kurš nu jau daudzu gadu garumā atklāj mūsu muzikālās darbības jaunās sezonas sākumu! Esam patiesi lepni par mūsu skolas talantīgo audzēkņu panākumiem, kuru rezultātā tiem tika dota lieliska iespēja 30. augusta pēcpusdienā uz lielās koncertzāles “Cēsis” skatuves muzicēt kopā ar Vidzemes kamerorķestri Andra Veismaņa vadībā. Mūsu skolu šajā koncertā pārstāvēja četri audzēkņi, kuri guvuši panākumus dažādos konkursos – Aleksa Vīķele (2. fagota klase), Rasa Sila (4. klavieru – ērģeļu klase), Lauris Normunds Kromanis (2. trompetes klase) un Tīna Rukmane (6. flautas klase).

      Ar savām sajūtām dalās Aleksa: “Tajā dienā, kad es uzzināju, ka es tiku izvēlēta spēlēt kopā ar šo orķestri, es biju satraukta un priecīga reizē. Man koncertā patika piedalīties. Bija neliels uztraukums, bet nebija nekas traks. Galvenais uz skatuves ir uznākt ar smaidu un pārliecību”! Lauris saka: “Man koncertā patika tas, ka diriģents parādīja, kad man ir jāsāk spēlēt. Man bija arī ļoti liels uztraukums un trīcēja kājas, jo tur bija daudz klausītāju. Man īsti nepatika tas, ka mani filmēja un fotografēja, jo tas traucēja koncentrēties priekšnesuma laikā.” Rasa par koncertu saka: “Man ļoti patika. Sākumā tas šķita nedaudz neiespējami, bet, kad uzgāju uz skatuves, es sapratu, ka es varu doti prieku sev un citiem, man kā akmens novēlās no pleciem. Šis koncerts man bija liels ieguvums priekš nākamajām uzstāšanās reizēm.” Savukārt, Tīna atdzīst, ka šāda iespēja nav kuram katram: “Man šī bija jau otrā reize, kad uzstājos “Vidzemes talantos” un guvu vienreizēju pieredzi. Sajūtas, spēlējot kopā  ar Vidzemes kamerorķestri uz lielās skatuves, ir brīnišķīgas. Ir liels prieks dzirdēt, kā skaņdarbs skan kopā ar orķestri, un tieši man ir dota tāda iespēja. Tāpēc saku lielu paldies manai flautas skolotājai un mūzikas skolas direktorei par piedāvāto iespēju, ieguldīto darbu un atbalstu.”

      Rasas skolotāja Inga Eihentāle uzskata, ka koncertēt kopā ar kamerorķestri vienmēr ir satraucoši gan audzēkņiem, gan viņu ģimenēm. Tas ir kopīgs darbs, kopīgi laimes un satraukuma brīži. Ir patīkami vērot, kā ģimene atbalsta jauno mākslinieku, novērtē viņa sasniegumus. Arī atbalsts, kuru bērni saņem aizkulisēs no profesionāliem mūziķiem, tiem dod lielu drosmi un uzdrīkstēšanos ar prieku kopā muzicēt.

      Patiess prieks, ka starp 21 Vidzemes talantu uz skanīgās skatuves izskanēja arī mūsu jauno mūziķu instrumentu skaistās skaņas! Lielu paldies sakām audzēkņu pedagogiem Ingai Eihentālei, Jānim Žagariņam un Tālivaldim Narvilam. Paldies sakām arī bērnu vecākiem, novada pašvaldībai un mūsu skolas direktorei Aijai Silai!

      Lai skanīgi skan šis mācību gads mums visiem!

      Flautas spēles skolotāja – Aija Silakalne.

Jaunpiebalga Mūzikas un mākslas skolā tapis projekts

GRĀMATA “100 PIEBALGAS TAUTASDZIESMAS”

Katru gadu janvārī, Valmierā, notiek Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kas veltīts skolotājai un izcilai pianistei Jautrītei Putniņai. No mūsu skolas uz konkursu devās Rasa Sila (3. Klavieru/ērģeļu klase ) un Beāte Juraža ( 5. Klavieru klase ).  Septembrī, kad ieminējos par konkursu, vēl nepabeidzot teikto, dzirdēju pārliecinošu atbildi –  ”Jā, mēs braucam! “ 

 Meitenes zina, cik daudz darba un pūļu ir jāiegulda, lai sasniegtu labus rezultātus – lielākas programmas, grūtāki uzdevumi,  regulāras uzstāšanās, programmas atspēlēšanas pedagogiem, draugiem, vecākiem, jātrenē prasme  uzklausīt kritiku un izvirzīt jaunus mērķus. Rasa mājās atveda  atzinību, bet Beāte III Vietu . Lielu paldies gribu pateikt Rasas un Beātes ģimenēm par atsaucību, atbalstu un blakus būšanu!    

Skolotāja Inga. 

LEPOJAMIES! Jaunais gads ar lieliskiem panākumiem ir iesācies Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā!
Dcembra pēdējā nedēļā Jaunpiebalgas Mūzikas un māklsas skolā norisinājās prakses nedēļa, kuras ietvaros skolas audzēkņiem bija sagatavotas dažādas aktivitātes, kas deva iespēju mūziķiem un māksliniekiem radoši darboties kopā un ielūkoties vienam otra ikdienas darbā. Prakses nedēļa izvērtās ļoti interesanta un radoša. Paldies skolotājiem par radošu darbu, atbastu šī notikuma sagatavošanā un realizēšanā!
11. oktobrī mākslas programmas 1.- 3. klašu audzēkņi devās mācību ekskursijā, apmeklējot Izglītojošo un interaktīvo centru

„Dzelzceļš un tvaiks” Gulbenes dzelzceļa stacijā, V. Ķirpa Ates muzeju, Jaunlaicenes muižu,

Tempļa kalna skatu torni un Pilssalas promenādi Alūksnē.
Ar brīnišķīgu pasākumu “Albuma pārlapošana” 27. septembrī noslēdzās projekta “Manas skolas ainavas vēsture” aktivitātes.