STUNDU SARAKSTS

Mūzikas teorētiskie mācību priekšmeti
Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis, orķestris


Grupu nodarbību saraksts 2020./2021. mācību gada I semestrī


Audzēkņu sadalījums grupās Mūzikas mācībā un Solfedžo


Audzēkņu sadalījums grupās Mūzikas literatūrā

Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 2020./2021. māc. g. I pusgadā


Grupu nodarbību saraksts 2020./2021. mācību gada I semestrī


Audzēkņu sadalījums klasēs un grupās