You are currently viewing Vizuāli plastiskās mākslas diplomdarbi

Vizuāli plastiskās mākslas diplomdarbi

Madars Eduards Dāvis

Madars savā diplomdarbā izvēlējās izstrādāt ugunskura vietu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai. Sākumā tika izdomāts dizains un tad izgatavota ugunskura vieta. Tai apkārt ir izvietoti akmeņi uz kuriem nostiprināti metālā izzāģēti dzīvnieki. Dzīvniekiem ir simboliska nozīme par katru gadu, ko Madars mācījies Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā.

Būt par Madara diplomdarba vadītāju bija ļoti patīkami, jo Madars lieliski prot sadarboties.
Madars sasniedza uzstādītos mērķus, jo ir patstāvīgs, akurāts, precīzs. Atbildības sajūta pret veicamo darbu Madaram ir ļoti augsta. Neatlaidība ar kādu viņš darbojas palīdz tikt galā ar izaicinājumiem.
Novēlu šīs labās īpašības saglabāt arī turpmākajā dzīvē!
Lai radoša un darbīga nākotne!

Diplomdarba vadītājs Oskars Rozenblats

Signe Unda Seržante

Diplomdarbs – “Parka soliņi “Gatartas” pansionātam”
Viena no sirsnīgākajām diplomdarba idejām♥️
Kad Signe izteica vēlmi diplomdarbu veltīt “Gatartas” pansionātam, jo tur strādā viņas mamma un dzīvo omīte, un tur daudz ir pavadītas pašas mazās bērnu dienas, tad sapratu, lai kas arī Signei taps, tas izdosies un Signes sirsnīgumu sasniegs “Gatartas” iemītnieki♥️
No Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola logiem varam manīt mēbeļnieka (Wenden Furniture) jumtus – te uzreiz radās ideja sadarbībai✨ Madara ar savu komandu mums vienmēr izpalīdz, un arī šajā reizē noziedoja vairākus krēslus sola izstrādei.
“Gatartas” pansionāta galdnieks Mārtiņš sagatavoja virsmu un Signe varēja ķertie klāt gleznošanai.
Par cik soliņi atradīsies parka teritorijā, tad Signe vēlējās tajos attēlot kaut ko košu, kas līdzinātos mūžīgai vasarai. Soliņi pilni ziediem, tauriņiem, kas iegūlušies zāles kājās, virs sevis turot mierīgas debesis.
Soliņi izdevās netikai skaisti, bet arī ļoti ērti, kas tā vien aicina piesēst🌿
 
Diplomdarba vadītāja Aiva Nebare

Enija Smilga

Enija Smilga
Diplomdarbs “Grāmatu apmaiņas namiņš Jaunpiebalgā”
Šis ir stāsts par sadarbību ar Jaunpiebalgas apvienības pārvalde☀️
Par cik Jaunpiebalgā vēl nav sava bezmaksas grāmatu apmaiņas punkata, tad radās ideja to veidot kopā, un Enija nenobijās darba apjoma, bet ķērās klāt🎨
Par cik Piebalga mums ir skaista, pilna ziedu pļavu, tad arī Enija nolēma grāmatu namiņu apgleznot ar ziediem🌼 Debesīs mākoņu vietā un zālē iegleznoja zīmīgus Imanta Ziedoņa citātus, kas lieliski papildina grāmatu skapīša būtību. Jumtu gleznoja kā čiekuru apbirušu, lai radītu meža namiņa sajūtu.🌲
Grāmatu namiņu gaida siltināšanas darbi, lai tas droši sargātu arī ziemas laikā atnestās grāmatas.
Gaidiet no mums ziņu, kad to uzstādīsim Jaunpiebalgas iedzīvotājiem☀️
📚 Mums jau ir padomā, kuras grāmatas mēs varētu atnes uz skapīti.
☀️Paldies Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei un Kristapam par pašu namiņu🤎
 
Diplomdarba vadītāja Aiva Nebare.

Anete Zirne

Diplomdarbs “Āra lielformāta gleznu izstāde “Pastaiga pa Piebalgu””
Anete izvēlējās savā diplomdarbā gleznot Jaunpiebalgas ēkas un tās dāvināt piebaldzēniem, ierāmējot un izstādot pārvaldes parkā. Anete uzgleznoja četras ēkas – Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luterisko baznīcu, Doktorātu jeb Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola ēku, Zirgu stalli, jeb Aptiekas māju un Jaunpiebalgas muižu, jeb pāvaldes ēku.
Gleznas ir košas, uzrunājošas, sevī ietverot gan impresionisma triepienus, gan kubismu, kas kopā veido Anetes īpašo gleznošanas rokrakstu.
Vasaras laikā plānots gleznas uztādīt un ar interaktīvās pastaigas palīdzību, metot līkumus pa Jaunpiebalgu, aizvest jūs līdz tām.
Labi izklausās – mest līkumus pa garo Jaunpiebalgu, bet ticu, ka Piebalgas tūrisma speciālistei Laurai Prūsei, izdosies aizraujoš pastaigas maršruts👍🏻
 
Diplomdarba vadītāja Aiva Nebare

Madara Zirne

Madara Zirne diplomdarbā izstrādāja 6 grafikas darbus ar nosaukumu “Uz putnu ceļa”. Putns kā galvenais tēls Madaru uzrunāja ar to, ka tie ir pavasara vēstneši. Putni simbolizē dvēseli, iemieso labo, nemirstību un prieku. Tiem ir skaista forma, proporcijas un zīmējot var spēlēties ar dažādām faktūrām. Darbos tika izmantoti galvenie grafikas izteiksmes līdzekļi- punkts, dažādas līnijas, melno un balto laukumu savstarpējās attiecības. Madara darbus izstrādāja trādāja ar rapitogrāfu, jo ar to var uzvilkt dažāda biezuma līnijas, veidot ornamentus un precīzi izkrāsot laukumus. Darbam Madara iedvesmojās no mācību uzdevumiem, ko savulaik biju pildījusi zīmēšanas un kompozīcijas nodarbībās. Madaras diplomdarbs noderēs kā metodiskais materiāls un paraugs dažādiem kompozīcijas uzdevumiem vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās.

Diplomdarba vadītāja Zanda Liedskalniņa