Attēlā: lentu griež maestro Imants Kokars, pa labi no viņa Jaunpiebalgas pilsētciemata izpildkomitejas vadītāja Vēsma Johansone un jaunās Mūzikas skolas direktore Sarma Petrovska.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola tiek svinīgi atklāta 1986. gada 6. septembrī, toreiz vēl tikai kā Mūzikas skola.

      1986. gadā skolā darbu uzsāka 11 jauni pedagogi, kuriem bija jāizglīto vairāk par 100 bērniem. Skolā varēja apgūt klavierspēli, vijoļspēli, kokles spēli, akordeona spēli un pūšaminstrumentu spēli. Skolu vadīja direktore Sarma Petrovska.

      1998. gada 16. aprīlī aizsākās mazo mūzikas skolu konkurss par E. Dārziņa prēmiju, kas bija pirmais šāda veida konkurss Latvijā. Tas notika ik gadu 10 gadus pēc kārtas dažādās specialitātēs, pateicoties Piebalgas uzņēmēju atbalstam un galvenajam sponsoram SIA „Piebalgas alus”.

       1999. gadā skolā varēja sākt apgūt ērģeļspēli, sākumā kā izvēles instrumentu, bet vēlāk arī kā specialitāti.

      1999. gadā aizsākās arī Rudens koncertu tradīcija Jaunpiebalgas evanģēliski luteriskajā baznīcā, kur gandrīz visos koncertos ir piedalījušies arī mūzikas programmu audzēkņi un pedagogi; daudzos no tiem mākslas programmas audzēkņi veidojuši noformējumu.

      2003. gadā Mūzikas skolā atver Vizuāli plastiskās mākslas programmu, kuras pirmsākumi meklējami 1993.gadā, kad Jaunpiebalgas vidusskolā sāk darboties zīmēšanas pulciņš Sandras Strēles vadībā.

      2005. gadā skola tiek pārdēvēta par Mūzikas un mākslas skolu.
      Šajos gados skolu ir absolvējuši 229 audzēkņi mūzikas programmās un 68 audzēkņi Vizuāli plastiskās mākslas programmā. Daudzi no viņiem ir izvēlējušies turpināt mācības mūzikā un mākslā vai ar tām saistītās specialitātēs.

      Zīmīgi, ka pēc 30 gadu pastāvēšanas un darbošanās atkal tiek griezta lenta – šoreiz, lai svinīgi atklātu jauno skolas ēku, kur kopā darbojas topošie mūziķi, mākslinieki un mākslu mīļotāji.

      Šodien skolā profesionālās ievirzes programmās mācās 122 audzēkņi: 83 – mūzikas programmās, 39 – vizuāli plastiskās mākslas programmā. Interešu izglītību sagatavošanas klasēs apgūst 27 audzēkņi. Skolā mācās bērni no 8 pagastiem.

      Mēs lepojamies ar savu skolu, jo tā mūs bagātina, pilnveido, izglīto, dara daudz dzirdīgākus un redzīgākus, izdaiļo un bagātina mūsu ikdienu un dzīvi, papildina un paver iespējas būt īpašiem un neatkārtojamiem.

Ēkas vēsture - ēkas pārbūve