Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi
2022./2023. mācību gadā