You are currently viewing Ar brīnišķīgu pasākumu “Albuma pārlapošana”  27. septembrī noslēdzās projekta “Manas skolas ainavas vēsture” aktivitātes.

Ar brīnišķīgu pasākumu “Albuma pārlapošana” 27. septembrī noslēdzās projekta “Manas skolas ainavas vēsture” aktivitātes.

Pasākumu ar savu klātbūtni kuplināja mūsu Piebalgas dakterītes Ilga Bobrova, Rūta Logina, Mudīte Puķīte, Daina Bērzone un Mārīte Krasovska, kā arī skolotāja un vēsturniece Vēsma Johansone.

Paldies par brīnišķīgo NOTIKUMU!