Kolektīvā muzicēšana

2022./2023. mācību gadā skolā darbojas:

Vokālais ansamblis “Žagarēni”

Ģitāru ansamblis

Vijolnieku ansamblis

Tautas mūzikas ansamblis

Kameransamblis

Pūšaminstrumentu ansamblis

Mūzikas teorētiskie mācību priekšmeti
Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis, orķestris