Kolektīvā muzicēšana

2021./2022. mācību gadā skolā darbojas:

Pūtēju orķestris

Vokālais ansamblis “Žagarēni”

Ģitāru ansamblis

Vijolnieku ansamblis

Tautas mūzikas ansamblis

Kameransamblis

Mūzikas teorētiskie mācību priekšmeti
Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis, orķestris