Kolektīvā muzicēšana

2020./2021. mācību gadā skolā darbojas:

Pūtēju orķestris

Vokālais ansamblis “Žagarēni”

Ģitāru ansamblis

Vijolnieku ansamblis

Tautas mūzikas ansamblis

Kameransamblis