You are currently viewing Metodiskā diena AKCMV

Metodiskā diena AKCMV

30. aprīlī, mūsu skolas Pūšaminstrumentu spēles pedagogi un to vecāko klašu audzēkņi, devās uz Vidzemes reģiona mūzikas skolu “Pūšaminstrumentu spēles” METODISKO DIENU, ko organizēja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola .
Galvenie šīs dienas mērķi bija – apzināt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pūšaminstrumentu spēles 6.klases audzēkņu sagatavotību noslēguma pārbaudījumiem, veicināt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu, kā arī – motivēt audzēkņus vidējās profesionālās izglītības ieguvei un karjeras izaugsmes iespējām Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā.
Mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja uzstāties uz skaistās Vidzemes koncertzāles skatuves, gan dažādu pūšamo instrumentu ansambļu sastāvos, gan arī – pieredzēt visu metodiskās dienas dalībnieku saspēli orķestrī, kurā kopā muzicēja aptuveni 80 pūšaminstrumentu spēles audzēkņi.
Paldies organizatoriem par sniegto iespēju – tikties ar Latvijas Nacionālais kultūras centrs Mūzikas izglītības ekspertu Kārli Jēkabsonu, kurš sniedza Vidzemes mūzikas skolu direktoriem un pedagogiem atbildes uz jautājumiem par jauno mācību programmu ieviešanu mācību procesā.
Lai skanīgs šis mācību gada noslēguma laiks!