INFORMĀCIJA

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mācību un metodiskā darba plāns

2020./2021. mācību I semestrim

SĒDES

Datums

Pasākums

Atbildīgais

28.08.2020.

Pedagoģiskās padomes sēde

A. Sila

28.08.2020.

Taustiņinstrumentu spēles - Klavierspēles un Ērģeļspēles programmu pedagogu metodiskās apvienības sēde 

I. Eihentāle

28.08.2020.

Pūšaminstrumentu spēles programmu pedagogu metodiskās apvienības sēde

A. Silakalne

28.08.2020.

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle, Ģitāras spēle programmu metodiskās apvienības sēde

M. Vīksna

J. Žagariņš

28.08.2020.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas metodiskās apvienības sēde

Z. Liedskalniņa

S. Strēle

17.12.2020.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas metodiskā sēde.

Z. Liedskalniņa

18.12.2020.

Pedagoģiskās padomes sēde

A. Sila

MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBS

Datums

Pasākums

Atbildīgais

31.08.2020.

Svinīgais pirmās skolas dienas pasākums.

Vecāku kopsapulce

A. Sila

18.09.2020.

3.- 5. klašu audzēkņu mācību ekskursija uz Limbažiem un Veczemju klintīm Vidzemes jūrmalā

A. Nebare

S. Strēle

29.09.2020.

Tehniskā ieskaite priekšmetā Klavierspēle 2.-7. klasei

I. Eihentāle

30.09.2020.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu- konkursu dalībnieku un laureātu godināšana Jaunpiebalgas kultūras namā

A. Sila

Z. Liedskalniņa

13.10.2020.

Tehniskā ieskaite priekšmetā Ģitāras spēle 2.-6.klase

J. Žagariņš

13.10.2020.

Tehniskā ieskaite priekšmetā Ērģeļspēle 4. klasei

A. Sila 

15.10.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Kolektīvā muzicēšana Vijoles spēlē

M. Vīksna

15.,16.

10.2020.

Tehniskā ieskaite izglītības programmās Pūšaminstrumentu spēle 2.-6.klase

A. Silakalne

06.11.2020.

Tehniskā ieskaite priekšmetā Klavierspēle 8. klasei 

I. Eihentāle

06.11.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Klavierspēle 2. klase 

I. Eihentāle

10.11.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Kolektīvā muzicēšana Ģitāras spēlē

J. Žagariņš

13.11.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Kolektīvā muzicēšana Klavierspēlē 2.-8. klase

I. Eihentāle

24.11.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Vijoles spēle

M.Vīksna               

26.11.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Kolektīvā muzicēšana Pūšaminstrumentu programmu audzēkņiem 2.-6. klase

A. Silakalne

Decembra sākums

Ziemassvētku egles iedegšana pie skolas

A. Sila

01.12.2020.

Ieskaite priekšmetā Vispārējās klavieres 

I. Damroze

04.12.2020.

Mācību koncerts specialitātē mūzikas programmās 1. klase

Visi pedagogi

08.12.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Ģitāras spēlē

J. Žagariņš

09.12.2020.

Valsts konkurss priekšmetā Klavierspēle I kārta

3.– 8. Klase 

A. Sila

I. Eihentāle

10.12.2020.

Tehniskā ieskaite priekšmetā Vijoles spēle

M. Vīksna

10.12.2020.

1., 2., 3. klašu audzēkņu 2020./ 2021. mācību gada I pusgada darbu skate

Visi pedagogi

10. - 11.

12.2020.

Mācību koncerts specialitātē pūšaminstrumentu spēles programmu audzēkņiem 2.-.6. kl.

A. Silakalne

10.12.2020.

3.,4., 5. klašu audzēkņu 2020./ 2021. mācību gada I pusgada darbu skate

Visi pedagogi

16.12.2020.

Mācību koncerts priekšmetā Ērģeļspēle

A. Sila

18.12.2020.

Pedagoģiskās padomes sēde

A. Sila

ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

Atbildīgais

17.-21. 08.2020.

Dalība radošajā vēstures un etnogrāfijas vasaras nometnē Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiālē “Vēveros”

M. Apsīte

Z. Liedskalniņa

30.09.2020.

Piedalīšanās projektā „Vidzemes talanti Latvijai” Vidzemes koncertzālē Cēsis.

A. Silakalne

I. Eihentāle

T. Narvils

J. Žagariņš

14.09.2020.

10. starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas darbu izstādes “Vērtību sakta” atklāšanas pasākums un laureātu apbalvošana Esplanādē, Rīgā

Z. Liedskalniņa

M. Apsīte 

18.09.2020.

3.- 5. klašu audzēkņu mācību ekskursija uz Limbažiem un Veczemju klintīm Vidzemes jūrmalā

A. Nebare

S. Strēle

24.09.2020.

Mūzikas programmu audzēkņu mācību ekskursija uz LNOB baleta izrādi “Antonija – Silmači” 

A. Sila

I. Damroze

25.-26. 09.2020.

Dalība starptautiskajā konkursā Jūrmala 2020

(K. Eihentāle – konkurss)

A. Silakalne

I. Eihentāle

03.10.2020.

Ikgadējais Rudens koncerts Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcā 

A. Sila

03.10.2020.

Vokālās meistarklases Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem. Vada – vokālās grupas “Latvian Voices dalībniece Laura Jēkbasone

A. Sila

Oktobris 2020.

Dalība Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas izstādē “Emīla Dārziņa mūzika krāsās” izstāžu zālē „Velves” Jaunpiebalgas kultūras namā

S. Strēle

08.11.2020.

Dalība koncerta – konkursa “Talants Latvijai” II kārtā, Rīgas latviešu biedrības namā

A. Sila

11.11.2020.

Lāčplēša dienai veltīts koncerts Jaunpiebalgas baznīcā

A. Sila

17.11.2020.

Valsts svētku koncerts Jaunpiebalgas kultūras namā

A. Sila

Novembris 2020.

Ziemassvētku kartītes dizaina konkurss Jaunpiebalgas novada domei

A. Nebare

Novembris 2020.

Jaunpiebalgas MMS kalendārs 2021. gadam

S. Strēle

Decembris 2020.

Ziemassvētku ieskaņu koncerti

Visi pedagogi

Decembris 2020.

Ciemošanās Gatartas pansionātā. Telpu noformēšana Ziemassvētkiem

Z. Liedskalniņa

17.12.2020.

Lielā skolas egle – ziemas saulgriežu pasākums

Visi pedagogi

DARBS AR VECĀKIEM

Datums

Pasākums

Atbildīgais

31.08.2020.

Skolas audzēkņu vecāku kopsapulce

A. Sila

Oktobris 2020.

Skolas padomes sēde

K. Stauvere

Oktobris 2020.

Vecāku sapulces izglītības programmu “Instrumentālā mūzika” audzēkņu vecākiem

A. Sila

Oktobris 2020.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu vecāku sapulce

S. Strēle

10.12.2020.

2020./ 2021. mācību gada I pusgada audzēkņu darbu skate- izstāde, 1.- 3. kl.

Z. Liedskalniņa

11.12.2020.

2020./ 2021. mācību gada I pusgada audzēkņu darbu skate- izstāde, 4.- 6. kl.

Z. Liedskalniņa