Esiet sveicināti
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā

Esiet sveicināti Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā

* Mājas lapa tiek izstrādāta un papildināta


STUNDU SARAKSTS

GRUPU NODARBĪBU SARAKSTS 2021./2022. M. G. II semestrī

Mūzikas teorētiskie mācību priekšmeti
Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis, orķestris

Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 2022./2023. māc. g. I pusgadā

Aktualitātes

Šis mācību gads Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem ir īpaši nozīmīgs. Lai pedagogu un audzēkņu profesionālā pieredze tiktu pilnveidota – ik pēc četriem gadiem,

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības atbalstam skolā esam realizējuši projektu, lai papildinātu skolas materiāli tehnisko bāzi.  Gada sākumā, veiksmīgi startējām projektu konkursa mērķprogrammā “Mūzikas

Previous Next Lepojamies un suminām mūsu kolēģi – Klavierspēles nodaļas vadītāju, klavierspēles pedagogu un brīnišķīgu koncertmeistari Ingu Eihentāli ar titula “Gada darbinieks 2023” saņemšanu nominācijā: “ Par ieguldījumu

Šis mācību gads Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem ir īpaši nozīmīgs. Lai pedagogu un audzēkņu profesionālā pieredze tiktu pilnveidota – ik pēc četriem gadiem, mums  savā skolā ir jāorganizē Valsts konkursa

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības atbalstam skolā esam realizējuši projektu, lai papildinātu skolas materiāli tehnisko bāzi.  Gada sākumā, veiksmīgi startējām projektu konkursa mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās

Previous Next Lepojamies un suminām mūsu kolēģi – Klavierspēles nodaļas vadītāju, klavierspēles pedagogu un brīnišķīgu koncertmeistari Ingu Eihentāli ar titula “Gada darbinieks 2023” saņemšanu nominācijā: “ Par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību”. Previous

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola novēl daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!!!Gleznas autore Beāte Janeka (10 gadi) – gleznošanas darbs pie skolotājas Aivas Nebares. Godinot latviešu gleznotāju Maiju Tabaku – atveidojām gleznu kopijas.

Nodarbību / notikumu kalendārs