You are currently viewing Dalība konkursā „WIND STARS 2024”

Dalība konkursā „WIND STARS 2024”

Dalība konkursā „WIND STARS 2024”.
 
2024. gada 13. martā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola /s audzēkņi un pedagogi piedalījās V Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „WIND STARS 2024”.
Lepojamies un priecājamies kopā ar audzēkņiem un pedagogiem par sasniegumiem, muzicēšanas prieku un kopīgo piedzīvojumu dienas garumā!
 Katrīna Eihentāle – 1. vieta 
Pedagogs – Aija Silakalne
Toms Sils – 2. vieta 
 Lauris Normumds Kromanis – 2. vieta 
Pedagogs – Jānis Žagariņš
Paldies mūsu brīnišķīgajai koncertmeistarei – Inga Eihentāle /i !
Paldies par atbalstu audzēkņu ģimenēm un Cēsu novada domei.