You are currently viewing I Ceļojošais festivāls ,,Pie Gaujas dzīve mana”

I Ceļojošais festivāls ,,Pie Gaujas dzīve mana”

2023, gada 16. martā Siguldas Mākslu skolā ,,Baltais Flīģelis” norisinājās I Ceļojošais festivāls ,,Pie Gaujas dzīve mana”, kura dalībnieki bija profesionālās ievirzes mūzikas skolu vispārējo klavieru programmas audzēkņi.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 2. flautas klases audzēkne Lorete Širaka un 2. vijoles klases audzēknes Emīlija Poikāne un Luīze Spalviņa. Audzēknes sagatavoja un līdzi devās skolotāja Ieva Damroze.

Festivālā piedalījās visdažādākie solisti un ansambļi no skolām, kas atrodas pie Gaujas – Līgatnes, Cēsīm, Strenčiem, Valmieras, Gaujienas, Inčukalna, Sējas, Vangažiem, Jaunpiebalgas, Ādažiem un Siguldas.

Festivāla dalībnieki festivāla programmas ietvaros apmeklēja Gaujas Nacionālā parka Dabas centru, kurā interesantu lekciju stāstīja centra vadītāja Anda Andrušaite un Gaujas plostnieks Māris Mitrevics. Festivāla idejas autore Ilze Eglīte pirmo koncertu atklājot, sirsnīgi sveica dalībniekus, citējot Ojāra Vācieša dzejas rindas “Dievs bija iemīlējies, pasaulē laizdams Gauju”. Nākamajā gadā festivāla koncerts notiks Ādažu Mākslu skolā.