You are currently viewing 25. novembris Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā

25. novembris Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā

Šis mācību gads Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem ir īpaši nozīmīgs. Lai pedagogu un audzēkņu profesionālā pieredze tiktu pilnveidota – ik pēc četriem gadiem, mums  savā skolā ir jāorganizē Valsts konkursa 1. kārta profesionālās ievirzes pūšaminstrumentu spēles programmu audzēkņiem. Audzēkņi, kuri saņems žūrijas augstākos novērtējumus, dosies mūsu skolu pārstāvēt konkursa 2. kārtā Cēsīs.

Esam gandarīti, ka mums bija iespēja, 25. novembrī, doties uz Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas organizētajiem kursiem, meistarklasēm, kurā satikās Vidzemes mūzikas skolas pedagogi, audzēkņi un vecāki, lai pilnveidotu gan savas instrumentspēles prasmes, gan iegūtu informāciju par aktualitātēm pūšaminstrumentu spēlē.

Esam īpaši priecīgi, ka lekciju “Feldenkraisa metode un tās pielietojums”, vadīja Lektore, mūsu skolas absolvente, šobrīd Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēja – Sigita Razminoviča.

Savukārt, mūsu skolas 6. flautas klases audzēkne Katrīna Eihentāle kopā ar koncertmeistari Ingu Eihentāli, guva lielisku pieredzi piedaloties meistarklasē, kuru vadīja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lektore, flautiste Ilona Meija. Šo kursu, meistarklašu mērķis bija sniegt metodisko atbalstu pūšaminstrumentu spēles pedagogiem, audzēkņiem – gatavojoties profesionālās ievirzes audzēkņu valsts konkursam pūšaminstrumentu spēlē.

Lai mums visiem kopā izdodas iegūtās zināšanas integrēt ikdienas darbā ar saviem audzēkņiem!

Flautas spēles skolotāja – Aija Silakalne