You are currently viewing Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu II pusgada darbu IZSTĀDE

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu II pusgada darbu IZSTĀDE

Mīļi aicinām ikvienu apmeklēt

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu

II pusgada darbu

IZSTĀDI

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

Br. Kaudzīšu ielā 10

No 29. maija līdz 9. jūnijam

darba dienās no pl. 16:00-18:00