Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības atbalstam skolā esam realizējuši projektu, lai papildinātu skolas materiāli tehnisko bāzi.

 Gada sākumā, veiksmīgi startējām projektu konkursa mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektam saņēmām atbalstu no VKKF, trūkstošo summu līdzfinansēja Cēsu novada pašvaldība.

Katru gadu izvērtējam padarīto un nosakām tālākās vajadzības, lai dažādotu un nodrošinātu kvalitatīvu ikdienas darbu skolā, tādējādi īstenojot gan skolai, gan projektos izvirzītos mērķus un uzdevumus. Pastāvīga materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ir svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvam ikdienas darbam un izaugsmes iespējām, tiecoties uz labāko iespējamo rezultātu. Tāpēc, darbs pie profesionāli un mājīgi sakārtotas darba vides ir skolas prioritāte. Mūsu uzdevums ir radīt apstākļus, lai skolēniem būtu pieejama kvalitatīva, mūsdienīga, profesionāla vide personības attīstīšanai, kā arī Piebalgas kultūrvēsturisko tradīciju izkopšanai caur mūzikas (tautas dziesmas) un mākslas (amatu prasmes) prizmu.

 

IMG_20231121_141645

Šī gada projekta ietvaros esam tikuši pie jauniem mūzikas instrumentiem:

  • Yamaha trompetes YTR – 3335S Bb;
  • Liektā soprāna saksofona MTP S-300L jaunāko klašu skolēniem
  • Dūru cītaru (5 dūres) kolektīvās muzicēšanas vajadzībām.

Kopējās projekta izmaksas – 2154,00 EUR.

VKKF finansējums 1554,00 EUR;

Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 600,00 EUR.

Projekta rezultātā varēsim turpināt nodrošināt mūzikas un mākslas skolas
audzēkņus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību procesā, kas, savukārt,
ļaus turpināt, papildināt un pilnveidot iesāktās tradīcijas.

Projekta īstenotāji:

Projekta īstenotājs Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, Cēsu novada
pašvaldība.
     

Projekta atbalstītāji:

Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības

  

Cesu-nov_KR