You are currently viewing TAPIS NOŠU KRĀJUMS “11 MŪZIKAS

TAPIS NOŠU KRĀJUMS “11 MŪZIKAS

Projektu atbalstīja VKKF Vidzemes plānošanas reģions un Jaunpiebalgas apvienības pārvalde.

“Mūzika – spēks, kas iedvesmo, aizkustina dvēseli un ļauj runāt bez vārdiem.

Mūzika – valoda, kura neprasa paskaidrojumus, tomēr ļauj izpaust visdziļākās no mūsu jūtām un sajūtām, valoda, kuru saprot un atpazīst ikviens.

Mūzika – spēj pacelt cilvēka dvēseli nebeidzamos augstumos un gremdēt visdziļākajos bezdibeņos.

Un tomēr – pāri visam – MŪZIKA – eņģeļu un dievu valoda, kas piepilda ar savu vibrāciju, dodoša un dziedinoša, atbrīvojoša un iedvesmojoša.”

Neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, mēs, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs, esam īstenojuši ideju par nošu krājumu bērnu mūzikas skolām. Piedaloties Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021.gada projektu konkursā, saņēmām finansējumu savai idejai, un šobrīd jau ir baudāms projekta rezultāts – nošu krājums “11 mūzikas”.

Mūsu skola šogad svin savu 35. gadu jubileju. Apzinoties, ka jubileja būs jāsvin savādāk nekā līdz šim bijām raduši, meklējām idejas, kā 35 skolas jubileju atstāt vēsturē ar kaut ko paliekošu.

Gribējām saviem skolas audzēkņiem dot iespēju ieraudzīt mūziķa un mākslinieka profesijas ceļu no bērnu skolas līdz pieaugušam profesionālim savā jomā. Tāpēc, uzrunāju divus savas skolas absolventus – Emīlu un Evitu, brāli un māsu, iesaistīties projektā un kopīgi radīt grāmatu. Man par lielu prieku viņi piekrita!

Mūsu skolā ir iespēja apgūt 10 dažādu mūzikas instrumentu spēli, vienpadsmitais mūzikas instruments ir cilvēka balss. Atrast jaunu, interesantu repertuāru, kas būtu piemērots tieši mūzikas skolu līmenim, ir liels izaicinājums. Sevišķi jaunu latviešu komponistu mūziku.

Projekta ietvaros mūsu skolas absolvents Emīls Rusovs, kurš šobrīd studē Latvijas Mūzikas akadēmijā un komponēt sāka jau mācoties mūsu skolā, piekrita radīt muzikālas kompozīcijas visiem mūzikas instrumentiem, kurus iespējams apgūt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā. Instrumentu dažādība nebija šķērslis šīs idejas realizēšanā, jo savulaik, mācoties Jaunpiebalgā, Emīls apguva trompetes un klavieru spēli, iepazinās ar ērģelēm un citiem mūzikas instrumentiem, veidoja aranžējumus un pārlikumus dažādiem mūzikas instrumentu sastāviem. Visas projekta ietvaros radītās  kompozīcijas ir iekļautas šajā nošu krājumā.

Evita Bēta, šobrīd jau profesionāla māksliniece, grāmatai veidoja vāka dizainu un kopējo noformējumu. Evita ir beigusi Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu gan mūzikas programmā – klarnetes spēli, gan mākslas programmu, līdz ar to, tuvas un pazīstamas ir abas jomas. Ļoti uzrunā Evitas pieeja grāmatas noformējumā iekļaut mūzikas valodas simbolus, kurus atpazīst katrs mūziķis – kā piemēram nošu galviņas, nošu līnijas, stilizētas pauzes. Evitai esmu pateicīga arī par nošu krājuma nosaukumu “11 mūzikas”, jo projekta sākumā bija paredzēts cits nosaukums. Bet, ieklausoties brāļa radītajās kompozīcijās un redzot visu sarakstīto muzikālo kompozīciju kopumu, Evitai radās ideja tieši par šādu nosaukumu, kas daudz precīzāk raksturo nošu krājuma satura noskaņu un krājumā iekļautās ļoti atšķirīgās un dažādas kompozīcijas klavierēm, ērģelēm, vijolei, flautai, klarnetei, saksofonam, fagotam, trompetei, eifonijam, ģitārai un balsij.

Ar grāmatas maketēšanas darbiem mums palīdzēja datorgrafiķe Lauma Neretniece, ar kuru esam sadarbojušies jau iepriekš, vairākos iepriekšējos projektos. Un mūsu sadarbības partneri tipogrāfija “ADverts” grāmatai piešķīra veidolu.

Bet mēs jau apzināmies, mūzika atdzīvojas, kad tā tiek atskaņota uz skatuves. Tāpēc notis tika nodotas mūsu skolotāju un skolēnu ziņā, kuri apguva skaņdarbus, lai tos iedzīvinātu. Savukārt, mākslas programmas audzēkņi, klausoties Emīla kompozīcijās, veidoja savas asociācijas par dzirdēto. Šobrīd skolas parkā ir skatāmi bērnu veidotie vēja zvani un Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcā iekārtota bērnu radīto mākslas darbu izstāde.

Pašā pēdējā mirklī, 9. oktobra pēcpusdienā, paguvām atskaņot Emīla komponēto mūziku ikgadējā “Rudens koncertā”, kurš jau 21. reizi izskanēja Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā.

Vēl tikai pēdējais solis…

Gala rezultātu – nošu krājumu “11 MŪZIKAS” bērnu mūzikas skolām, vēlamies 1 eksemplārā savā dzimšanas dienā dāvināt katrai Latvijas mūzikas vai mūzikas un mākslas skolai. Skola, kuras atsaucās šim uzaicinājumam grāmatu jau it saņēmušas, pie citām skolām grāmata ir ceļā, vai vēl tikai dosies!

Esmu pateicīga visai savai kolēģu un projekta komandai, par atbalstu projekta tapšanā! Bet, vēl jo vairāk esmu pateicīga par to, ka mums Piebaldzēniem ir šāda vieta un vide, kur radīt projektus – kurus man patīk dēvēt par NOTIKUMIEM. Tomēr, vissvarīgais ir tas, ka mums ir bērni, kam ir nepieciešami šie Notikumi.

Mums ir cilvēki, kas spēj īstonot šos notikumus. Cilvēki, kuri ir nākuši no mūsu pašu vides, kuri ir izauguši kopā ar mums.

Es no sirds novērtēju visas šīs iespējas un novēlu katram apzināties un novērtēt to, ko un kādā kvalitātē šodien piedāvā Jaunpiebalga ar saviem cilvēkiem, skolām, sakopto un estētisko vidi, projektiem, idejām.

Esmu kā Sprīdītis, ik pa laikam, ceļojusi apkārt meklējot “laimes zemi”. Bet, nekur nav tik labi kā mājās. Novēlu, lai katram būtu šī māju sajūta. Jo savā vietā ar neatlaidīgu darbu var panākt ļoti, ļoti daudz.

Novēlam, lai mūsu nošu krājums aiceļo pa visu Latviju, lai šajā nošu krājumā iekļautās kompozīcijas papildina jauno mūziķu repertuāru un iedvesmo muzikālajam ceļam. Šī nošu grāmata lai ir kā iedvesma divu mākslu savienībai, kas viena otru papildina, gluži kā ģimenē, kad esam viens otra turpinājums.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila 26412878

Atbildēt