You are currently viewing MŪSU SAULE

MŪSU SAULE

Atzīmējot Latvijas Bankas simtgadi, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Banka aicināja ikvienu Latvijas mākslas skolu audzēkni piedalīties zīmējumu konkursā “MŪSU PASAULE, MŪSU NĀKOTNE”.

Kopā tika iesūtīti vairāk nekā 900 mākslas darbi, kuru autori ir bērni un jaunieši no visas Latvijas mākslas skolām. Lielā atsaucība žūrijas locekļus ne tikai iepriecināja un patīkami pārsteidza, bet arī lika nopietni pastrādāt pie konkursa darbu izvērtēšanas un rezultātu apkopošanas.

Arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 21 audzēknis savos darbos daudzpusīgi atspoguļoja mūsu valsts, nākotnes paaudzes pasaules redzējumu un būtiskas pamatvērtības – ģimeni, draugus, svētkus, dzimteni, dabu, planētas ekosistēmas aizsardzību, mieru.

369 interesantāko žūrijas atlasīto darbu vidū bija arī 6 mūsu bērnu zīmējumi. Darbi pārtapa 60×60 cm lielos zelta ciļņos un tika iekļauti vienotā vides objektā “MŪSU SAULE”, kas bija apskatāma pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ieejas Latvijas Bankas simtgadei veltītās izstādes “VĒRTĪBU ZĪMES” norises laikā (09.10.2022.-22.01.2023.).

Noslēdzot šo notikumu ciklu, pēc izstādes mākslas objekts “MŪSU SAULE” tika simboliski sadalīta- katrs cilnis nonāca pie zīmējuma autora!

 

23. februārī skolai bija liels gods uzņemt ciemiņus- izstādes “MŪSU SAULE” mākslinieciskās koncepcijas autoru, mākslinieku un dizaineri Artūru Analtu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāju un izstādes kuratori Inesi Baranovsku, Latvijas Nacionālā muzeja izstāžu kuratori un izstādes izglītības programmas kuratori Annu Pūteli, izstādes grafiskās identitātes autoru Edgaru Zvirgzdiņu, un Latvijas Bankas pārstāvjus- Jāni Blūmu un Reini Jakovļevu, kuri bija ieradušies Jaunpiebalgā, lai personīgi pasniegtu zelta ciļņus mūsu laureātiem- Emīlijai Althaberei, Sārai Esterei Gurskai, Edžum Kalnačam, Signei Undai Seržantei, Dārtai Damrozei un Juliannai Klemjatičai.

Mūzikas programmas audzēkņu koncerts, apbalvošana, dāvināšanas prieks, iepazīšanās ar skolu, interesantas sarunas par Mākslu un Naudu izvērtās lieliskā un sirsnīgā pasākumā.

Paldies konkursa un izstādes organizatoriem! Tas bija NOTIKUMS!

Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotāja Zanda Liedskalniņa.