You are currently viewing “Jaunpiebaldzēni piedalās  VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2024”

“Jaunpiebaldzēni piedalās VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2024”

22.-23. februārī Daugavpils Universitātē norisinājās VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2024”, ko rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un attīstību, attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Konkursā piedalījās mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas tiek sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās: blokflautas spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežragu spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonijas spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle.

Konkursa dalībnieki dalās trīs vecuma grupās – 1. klašu audzēkņi, 2.- 4. klašu audzēkņi un 5.- 7. klašu audzēkņi. Konkursa dalībniekiem jāatskaņo no galvas divi dažāda rakstura skaņdarbi.

Mūsu skola tika pārstāvēta 2.-4. klašu grupā un 5.-7. klašu grupā.

 

APSVEICAM MŪSU SKOLAS AUDZĒKŅUS AR SASNIEGUMIEM KONKURSĀ!

Katrīna Eihentāle (6. falutas klase) ieguva I VIETU

Lauris Normunds Kromanis (5. trompetes klase) ieguva II VIETU

Toms Sils (2. trompetes klase) ieguva II VIETU

Paldies skolotājiem Aijai Silakalnei un Jānim Žagariņam un koncertmeistarei Ingai Eihentālei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

Paldies  ģimenēm par atbalstu!