Kārļa Štrāla konkurss “Jaunais flautists”

Latvijas flautistu, viens no izaicinājumiem bagātākiem un , mūsuprāt,  iedvesmojošākiem konkursiem, jau 20 gadu garumā ir Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”. 25. septembrī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 3.…

Continue Reading Kārļa Štrāla konkurss “Jaunais flautists”

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits viesojas Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā.

25. augustā Piebalgas apmeklējuma laikā Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu un Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcu, nolika ziedus pie pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem.…

Continue Reading Latvijas Valsts prezidents Egils Levits viesojas Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā.