You are currently viewing Kārļa Štrāla konkurss “Jaunais flautists”

Kārļa Štrāla konkurss “Jaunais flautists”

Latvijas flautistu, viens no izaicinājumiem bagātākiem un , mūsuprāt,  iedvesmojošākiem konkursiem, jau 20 gadu garumā ir Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”. 25. septembrī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 3. flautas klases audzēkne Katrīna Eihentāle, ne brīdi nešauboties, ar lielu interesi un iekšēju azartu bija gatava sevi parādīt uz skanīgās Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skatuves, lai gūtu vērtējumu no starptautiskas žūrijas, kuras sastāvā darbojās – Anete Toča (Latvija), Andris Klučinieks (Latvija) Giedrius Gelgotas (Lietuva), Mihkel Peaske (Igaunija).

Šogad konkursa obligātie skaņdarbi, svinot Latvijas 100 gadi, bija latviešu komponistu radīti. Patiess prieks bija dzirdēt, kā 60 jaunie flautisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas interpretē mūsu komponistu gara darbus. Esam patiesi priecīgas par konkursa pirmās dienas rezultātiem, kuriem pateicoties, Katrīna ieņēma godpilno 1. vietu un iespēju sevi parādīt otrajā konkursa kārtā!

Katrīna neslēpj, ka uz konkursu devās ar nelielu iekšēju satraukumu, bet tai pašā laikā ar īpašu prieka sajūtu. Jaunā flautiste ļoti esot vēlējusies tikt uz konkursa 2. kārtu.  Dzirdot labās atsauksmes no citu skolu pedagogiem, meitene ticēja, ka šis sapnis piepildīsies!

Brīdī, kad mūsu skolas vārds izskanēja viens no pēdējiem – jau jutām, ka tuvojamies ļoti labam un skaistam rezultātam! Konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā  Katrīna saņēma medaļu un diplomu par iegūto godpilno 2. vietu! Zinot, kādu daļu ikdienā aizņem gatavošanās šāda mēroga konkursam, pārņem neviltots prieks par Katrīnas entuziasmu negurstoši strādāt pie ļoti lielas pacietības prasošām niansēm savas programmas izstrādē. Jāpiebilst, ka audzēkne savu repertuāru ļoti pārdomāti un mērķtiecīgi meklē pati – klausoties, analizējot un pārrunājot savas vēlmes ar pedagogiem.

Sirsnīgu paldies vēlamies teikt mūsu lieliskajai koncertmeistarei – Katrīnas radošajai un atbalstošajai mammai Ingai Eihentālei. Pateicamies Jaunpiebalgas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu! Kā arī, paldies sūtam mūsu skolas direktorei Aijai Silai par sirsnīgo līdzi jušanu un atbalstu it visā, ko savā radošajā darbībā vēlamies paveikt!

Lai vēlme DARĪT ar ikvienu no mums!

Flautas spēles skolotāja – Aija Silakalne