You are currently viewing Skan arī Daugavpilī

Skan arī Daugavpilī

2023. gada 24. februārī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

Lauris Normunds Kromanis (4. trompetes klase) un Toms Sils (1. trompetes klase) piedalījās Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā

„NAUJENE WIND 2023”.

Abi puiši, katrs savā vecuma grupā ieguva III pakāpes diplomus!

Apsveicam un lepojamies!

Paldies skolotājam Jānim Žagariņam  un koncertmeistarei Sabīnei Grīnbergai par audzēkņu sagatavošanu konkursam.