You are currently viewing Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi piedalās konkursā

Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi piedalās konkursā

2023. gada 22. martā  Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji piedalījās IV Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „WIND STARS 2023”.

Mūsu skola tika pārstāvēta 3 specialitātēs – flautas spēlē, fagota spēlē un trompetes spēlē.

Konkursā piedalījās –

Katrīna Eihentāle (5. flautas spēles klase) iegūstot II vietu savā grupā,

Aleksa Vīķele (4. fagota spēles klase) iegūstot II vietu savā grupā,

Lauris Normunds Kromanis (4. trompetes spēles klase) iegūstot II vietu savā grupā.

Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotāji

Tabita Merhela (flauta) koncertmeistare Inga Eihentāle,

Tālivaldis Narvils (fagots), koncertmeistare Elīna Vovere

un Jānis Žagariņš (trompete), koncertmeistare Sabīne Grīnberga.