You are currently viewing Priecīgas Lieldienas!

Priecīgas Lieldienas!

Priecīgas un krāsainas Lieldienas vēl Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji!