You are currently viewing Koncerts – “Piebalgas muzikālie stāsti Stāmerienai”

Koncerts – “Piebalgas muzikālie stāsti Stāmerienai”

2023. gada 22. februārī, gatavojoties nākamajiem konkursiem, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi koncertēja Stāmerienas pilī. Koncerta programmas “Piebalgas muzikālie stāsti Stāmerienai” atskaņošanā piedalījās gan skolas audzēkņi, gan pedagogi. Koncerts pilī, īpašā atmosfērā un skaistā zālē, ir notikums, kas paliek atmiņā gan koncerta dalībniekiem, gan klausītājiem!

Sirsnīgs paldies Stāmerienas pils darbiniekiem par atbalstu un pretimnākšanu organizējot koncertu! Paldies par siltajām telpām, karsto tēju un garšīgo cienastu skaistajā pusdienu zālē! Par svētku noskaņu un sirsnīgo uzņemšanu! Īpaši – Stāmerienas pils vadītājai Edītei Silķēnai!

Novēlu ikvienam apciemot šo skaisto, sakopto un atjaunoto vietu! Ziemā pils sapostā ārpuse izskatās īpaši aristokrātiska! Šī vieta ir dzīva un uzrunā gan ar savu pagātni, gan tagadni! Tā iedvesmo, iepriecina un rosina aizdomāties, cik daudz ir iespējams, ja vien kādam deg sirds par kādu no mūsu Latvijas skaistajām pērlēm – kultūrvietām!

Pateicībā – Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore – Aija Sila