You are currently viewing Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus

Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem – individuāli piesakoties pa telefonu 26412878 – Aija Sila
Iestājpārbaudījumi (mūzikā un mākslā) tiks organizēti pēc individuāla uzaicinājuma augusta mēnesī

2021./ 2022. m. g. jaunus audzēkņus uzņem sekojošās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
MŪZIKĀ:
♪ Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Ērģeļspēle
♪ Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle (mācību ilgums 8 gadi)
♪ Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
♪ Pūšaminstrumentu spēle – Klarnete, Saksofons, Fagots, Trompete, Eifonijs (mācību ilgums 6 gadi)
♪ Pirmsskolas vecuma bērnus uzņem Sagatavošanas klasē no 5 gadu vecuma (mācību ilgums 1 – 2 gadi)

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS PROGRAMMĀ:
♪ 1. klasē no 9 gadu vecuma (Mācību ilgums 5 gadi)
♪ Aicināti arī vecāko klašu audzēkņi
♪ Sagatavošanas klasē (no 5 gadu vecuma)

PIETEIKŠANĀS ZVANOT PA TELEFONU 26412878 VAI ELEKTRONISKI topošajiem audzēkņiem (mūzikā un mākslā)
Pieteikumus sūtot uz e-pastu: muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA SKOLAS MĀJAS LAPĀ
https://jaunpiebalgasmms.lv/jaunumi/
https://jaunpiebalgasmms.lv/dokumenti/

PIRMĀ SKOLAS DIENA 31. AUGUSTĀ PLKST. 17.00 SKOLAS PAGALMĀ
Kontakttālrunis: 64162465 ; m.t.26412878
Mājas lapa : www.jaunpiebalga.lv; e-pasts : muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

Atbildēt