You are currently viewing Jaunpiebaldzēni koncertē Rīgas Latviešu biedrībā.

Jaunpiebaldzēni koncertē Rīgas Latviešu biedrībā.

  • Post author:
  • Post category:Jaunumi

      Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu jau 29. sezonu pēc
kārtas organizē konkursu – koncertciklu Talants Latvijai. Konkurss – koncertcikls
Talants Latvijai notiek kopš 1991. gada. Tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs
bija Arnolds Skride. Konkursa mērķis ir veicināt un sekmēt Latvijas mūzikas skolu
audzēkņu profesionālo iemaņu attīstību, kā arī dot iespēju jaunajiem un topošajiem
mūziķiem apliecināt savu talantu uzstājoties Rīgas Latviešu biedrības koncertzālēs.
       Konkursā piedalās Latvijas mūzikas skolu instrumentu spēles audzēkņi:
taustiņinstrumentālisti (pianisti un akordeonisti), stīgu instrumentu spēles
(lociņinstrumenti un daudzstīgu instrumenti), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
spēles audzēkņi. 
Konkurss notiek divās kārtās. Šogad, 8. martā, konkursa I kārtā, arī mūsu
skolas audzēkņi piedalījās ar savu unikālu koncertprogrammu, ko kopīgi veidojis viss
skolas kolektīvs. Uz Rīgu devāmies ne tikai ar sagatavotu koncertprogrammu un bet
arī ar kopīgu vizuālo noformējumu, ko mums palīdzēja izveidot skolotāja Maija
Apsīte.
      Konkursa – koncertcikla I kārtā piedalījās:
      vokālais ansamblis “Žagarēni” – Laimdota Krilovska, Emīlija Pūcīte, Rasa Sila,
Aleksa Vīķele, Katrīna Eihentāle – skolotāja Aija Sila,
      pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi Lauris Normunds Kromanis, Aleks
Bruno Kromanis, Elīna Bormane (skolotājs Jānis Žagariņš), Katrīna Eihentāle, Tīna
Rukmane – skolotāja Aija Silakalne, Aleksa Vīķele – skolotājs Tālivaldis Narvils,
      pianistes – Rasa Sila, Elīza Seržāne, Beāte Juraža – skolotāja Inga Eihentāle un
      ģitāriste – Daniela Bormane – skolotājs Jānis Žagariņš.
      Koncertu vadīja skolas audzēkņi Dārta Damroze un Patriks Eniks.
      Ar muzikālajiem pavadījumiem palīdzēja skolas koncertmeistares – Inga
Eihentāle, Sabīne Blūma un Elīna Vovere.
      Iegūtā pieredze – uzstājoties skaistā ēkā, ar brīnišķīgām, vēsturiskām telpām,
mūzikai piemērotā akustikā, bija piedzīvojums un kopīgs NOTIKUMS, kas iedvesmo
un liek censties vairāk. Tie ir brīži, kad skolēni var izbaudīt sava ikdienas darba
augļus un to, cik brīnišķīgi atskan viņu instruments un komponistu radītā mūzika –
valoda, kas raisa emocijas ikvienam.

Konkursa žūrijas komisija uz konkursa II kārtu – finālu, kas notiks 10. maijā Rīgas
Latviešu biedrības namā no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
izvirzīja:
2. flautas spēles klases audzēkni Katrīnu Eihentāli (pedagogs Aija Silakalne),
2. eifonija spēles klases audzēkni Aleku Bruno Kromani (pedagogs Jānis Žagariņš),
3. klavierspēles klases audzēkni Rasu Silu (pedagogs Inga Eihentāle),
4. ģitāras spēles klases audzēkni Danielu Bormani (pedagogs Jānis Žagariņš),
5. klavierspēles klases audzēkni Beāti Juražu (pedagogs Inga Eihentāle),
5. flautas spēles klases audzēkni Tīnu Rukmani (pedagogs Aija Silakalne).

Savukārt uz tradicionālo 1. klašu audzēkņu koncertu, kas notiks 24. maijā plkst. 14.00
RLB Zelta zālē no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas tiek aicināti piedalīties:
Aleksa Vīķele (pedagogs Tālivaldis Narvils) un Lauris Normunds Kromanis
(pedagogs Jānis Žagariņš).
Ļoti priecājamies un lepojamies ar mūsu skolēniem, kuru uzticamie sabiedrotie
ir viņu specialitātes skolotāji un neizsīkstošs atbalst – ģimenes!
Skolas direktore – Aija Sila