You are currently viewing Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!!!

Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!!!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola novēl daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!!!
Gleznas autore Beāte Janeka (10 gadi) – gleznošanas darbs pie skolotājas Aivas Nebares. Godinot latviešu gleznotāju Maiju Tabaku – atveidojām gleznu kopijas.