You are currently viewing Lepojamies un suminām mūsu kolēģi

Lepojamies un suminām mūsu kolēģi

Lepojamies un suminām mūsu kolēģi –

Klavierspēles nodaļas vadītāju, klavierspēles pedagogu un brīnišķīgu koncertmeistari

Ingu Eihentāli

ar titula “Gada darbinieks 2023” saņemšanu nominācijā: “ Par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību”.