You are currently viewing Izlaidums Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

Izlaidums Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

Es esmu tā ceļa gājējs, kuru mīlu…

Mīlu caur sajūtām, noskaņām, pieskārieniem.

Es esmu tā ceļa gājējs, kas mani maina –

piepilda, papildina, sakārto, pārkārto.

Es esmu tā ceļa gājējs, kurā nenomaldās,

jo vienmēr priekšā gailē vaduguns, kas izgaismo ceļu.

Es esmu tā ceļa gājējs, kuru apzinos –

ar savu attieksmi, darbu, pacietību, rūpību.

Es esmu tā ceļa gājējs, kura galā ir mērķis –

Mans mērķis – sasniegt, izdarīt, priecāties, pateikties, dalīties savā priekā un sasniegtajā.

/A. Sila/

3. jūnija vakarā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas parkā diplomus par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 mūsu skolas audzēkņi. Mēs lepojamies ar savas skolas absolventiem un pateicamies viņu ģimenēm par atbalstu, palīdzot veiksmīgi sasniegt galamērķi – pirmo profesionālo izglītību un diplomu, neskatoties uz izaicinājumiem, ar kādiem nācās saskarties šajā mācību gadā!

Prieku par padarīto, ticību saviem spēkiem, radošas idejas, nepazaudēt saikni ar mūziku un mākslu, būt aktīviem un darboties gribošiem – to novēlam saviem absolventiem!

Šogad Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu absolvēja:

VIESTURS DAMROZE – Klavierspēles klase

ANCE LILIĀNA LAZDIŅA – Klavierspēles klase

AGNIJA ZIEDĀRE – Vijoles spēles klase

TĪNA RUKMANE – Flautas spēles klase

EVELĪNA BRIKMANE – Vizuāli plastiskās mākslas programma

GUNDEGA KALAŠINSKA – Vizuāli plastiskās mākslas programma

KARLĪNA MIŠKA – Vizuāli plastiskās mākslas programma

AGNIJA POGULE – Vizuāli plastiskās mākslas programma

AMANDA VĪTOLA – Vizuāli plastiskās mākslas programma

Pļavu veido miljoniem mazu zāles stiebriņu,

un cilvēka dzīvi – miljoniem mazu mirkļu…

Nemeklē īsto pļavā starp šiem miljoniem citu –

īstais jau tev pieder! /A. Sila/

Skolas direktore – Aija Sila

Atbildēt