Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stundas no 20.04. līdz 27.04.

Mācību stunda no 12.05.