Mācību stundas no 23.03. līdz 14. 04.

Mācību stundas no 15.04. līdz 22.04.

Mācību stundas no 29.04. līdz 06.05.

Mācību stundas 13.05.