Mācību stunda cetrurtdiena, 26.03.

Mācību stunda cetrurtdiena, 02.04

Mācību stunda cetrurtdiena, 09.04

Mācību stunda cetrurtdiena, 16.04

Mācību stunda cetrurtdiena, 23.04.

Mācību stunda cetrurtdiena, 30.04.

Mācību stunda cetrurtdiena, 07.05.

Mācību stunda cetrurtdiena, 15.05.

Pārbaudes darbs