Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stunda 16.04.