Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stundas 20.04. un 27.04.

Mācību stundas 11.05.