Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stunda 20.04.

Mācību stundas 21.04. līdz 05.05.

Mācību stundas 05.05. līdz 19.05.