Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stunda no 20.04.

Mācību stundas no 21.04. līdz 05.05.

Mācību stundas no 05.05. līdz 19.05.