Mācību stundas no 23.03. līdz14. 04.

Mācību stundas no 15.04. līdz 29.04.

Mācību stundas no 13.05. līdz 21.05.