Mācību stundas no 23.03. līdz 14. 04.

Mācību stundas no 15.04. līdz 29. 04.

Mācību stundas no 13.05. līdz 21. 05.