Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stundas no 15.04. līdz 29.04.

Mācību stundas no 13.05. līdz 20.05.