Katru gadu janvārī, Valmierā, notiek Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kas veltīts skolotājai un izcilai pianistei Jautrītei Putniņai. No mūsu skolas uz konkursu devās Rasa Sila (3. Klavieru/ērģeļu klase ) un Beāte Juraža ( 5. Klavieru klase ).  Septembrī, kad ieminējos par konkursu, vēl nepabeidzot teikto, dzirdēju pārliecinošu atbildi –  ”Jā, mēs braucam! “ 

 Meitenes zina, cik daudz darba un pūļu ir jāiegulda, lai sasniegtu labus rezultātus – lielākas programmas, grūtāki uzdevumi,  regulāras uzstāšanās, programmas atspēlēšanas pedagogiem, draugiem, vecākiem, jātrenē prasme  uzklausīt kritiku un izvirzīt jaunus mērķus. Rasa mājās atveda  atzinību, bet Beāte III Vietu . Lielu paldies gribu pateikt Rasas un Beātes ģimenēm par atsaucību, atbalstu un blakus būšanu!    

Skolotāja Inga. 

LEPOJAMIES! Jaunais gads ar lieliskiem panākumiem ir iesācies Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā!
Dcembra pēdējā nedēļā Jaunpiebalgas Mūzikas un māklsas skolā norisinājās prakses nedēļa, kuras ietvaros skolas audzēkņiem bija sagatavotas dažādas aktivitātes, kas deva iespēju mūziķiem un māksliniekiem radoši darboties kopā un ielūkoties vienam otra ikdienas darbā. Prakses nedēļa izvērtās ļoti interesanta un radoša. Paldies skolotājiem par radošu darbu, atbastu šī notikuma sagatavošanā un realizēšanā!
11. oktobrī mākslas programmas 1.- 3. klašu audzēkņi devās mācību ekskursijā, apmeklējot Izglītojošo un interaktīvo centru

„Dzelzceļš un tvaiks” Gulbenes dzelzceļa stacijā, V. Ķirpa Ates muzeju, Jaunlaicenes muižu,

Tempļa kalna skatu torni un Pilssalas promenādi Alūksnē.
Ar brīnišķīgu pasākumu “Albuma pārlapošana” 27. septembrī noslēdzās projekta “Manas skolas ainavas vēsture” aktivitātes.