Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stunda 23.04.

Mācību stundas 07.05 un 14.05.