Atgādinājums Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem!

Lūdzu, REIZI NEDĒĻĀ, sazināties WhatsApp ar katra mācību priekšmeta pedagogu, sūtot foto, kā veicas ar uzdevumu izpildi!