Video galerija

“Projekta “Mūzika 11 instrumentiem”

noslēgums 2021. gada 9. oktobrī Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu darbu brīvdabas izstāde

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu darbu brīvdabas izstāde skolas parkā.  Atvērta sākot ar 2021.gada 02.jūliju – visas vasaras garumā

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai 35

Labo domu koks

Starptautiskajam pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursam WIND STARS 2021

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 🎄

Koncerts Bērni Latviju skaņās uzzīmēt prot

Paldies par koncerta sagatavošanu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem 

Ingai Eihentālei, Sabīnei Grīnbergai, Samantai Eihentālei, Aijai Silai, Aijai Silakalnei

Mārai Vīksnai, Jānim Žagariņam, Tālivaldim Narvilam, Zandai Liedskalniņai, Aivai Nebarei

Konkurss – koncertcikls

Talants Latvijai 1. kārta

2020. gada 8. martā

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas koncerts – izstāde “Pavasra skaņas” 2019. gada 8. martā

Koncerts Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā

Mūzika vasaras pievakarē

Piedalās Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas  pedagogi

2017. gada 12. augustā

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai 30

Koncerts – salidojums

PA-SAKA PAR SATIKŠANOS

2017. gada 11. martā

“CEĻĀ UZ JAUNAJĀM MĀJĀM”

Play Video

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Pavasara koncerts – izstāda

PA VARAVĪKSNES TILTU

2015. gada 7. martā

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Pavasara koncerts

PA VARAVĪKSNES TILTU

2013. gada 15. martā