Mācību stundas no 23.03. līdz 14.04.

Mācību stundas 15.04. un 29.04.