SKOLĒNU VEIDOTAS PREZENTĀCIJAS PAR LATVIEŠU KOMPONISTIEM

Andris Dzenītis

Artūrs Maskats

Georgs Pelēcis

Imants Zemzaris

Jānis Lūsēns

Maija Einfelde

Mārtiņš Brauns

Raimonds Pauls

Rihards Dubra

Selga Mence

Zigmārs Liepiņš