Mācību stundas 24. un 26. martā

Mācību stundas 30.03 un 02.04.

Mācību stundas 06.04. un 09.04.

Mācību stunda 16.04.

Mācību stundas 20.04. un 23.04.

Mācību stundas 27.04. un 30.04.

Mācību stunda 07.05.

PĀRBAUDES DARBS