STUNDU SARAKSTS

Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 2020./2021. māc. g. I pusgadā